FIRE ILDSJÆLE BRÆNDTE

Det var ikke iøjnefaldende. Det lille uanseelige sted. Hvor begivenheden fandt sted. Eventen hvor ikkeigangsætningen skete. Det-der-viste-sig ikke at blive-til. Almenfolk gik uvidende forbi. Bare ikke igangsætteren Tanja. Selvindlysende forurettet til stede. Hvor tre modagerende entusiaster. Selvantændende rig på initiativ. Forvandlede drømmestedet til ikkested.

Åbenbaringens indgang er Tanja. Pludseligt ramt af drømmesyn. Gøre unikaforskel i verden. Ildsjælens skub til verdensudvikling. Ihærdigt i uger derefter. Bragte Tanja ideen i kog. Med fantasienergi og grubleri. Testseancer og eksperimentalt skitseri. Tanja arbejde beslutsomt hårdt. Visionsstyret af ideens perspektiv. Missionsbetaget af projektets kald: Allerdejligste værested i verden. 

Teamet dukkede pludseligt op. Tanjaideens tre medtændte ildsjæle. Fire sjæle i tankeforening. Hundredeprocent allokeret på eksekvering. Mødte op til projektstarts-take-off: Eventen Verdens Allerbedste Sted. Ildsjæle-sjælene rakte leverancerne frem. Situationen var eksplosiv intens. Uforberedt skete det uforberedte. I ildsjælenes selvoplyste engagement. Sprang gnister passioneret energifuldt. Da overantændtes firefoldige gløder.

Fire flammer greb projektet. Fire kanter på papirark. Fire originale uforenelige software. Rytmen, den gik helt ud af takt. Projektideen foldede sig ud og sprang i luer. Alle ordene forsvandt i røg. Fire forskellige forkullede forestillinger. Fire ildsjæle brændte. Op. Forsvandt på stedet, der aldrig blev et handlingssted og værested men ikkested.