HUDAFSKRABNING

Det har regnet i flere dage. Det irriterer ham. Gør ham endnu mere rastløs. Fylder ham med uro. Vil skrive. Kan ikke. Peter søger hen til vinduet mod gaden. Ved godt, at der ikke er nogen grund til at vente på Adam. Håber måske alligevel at se ham dukke op derude i menneskemylderet. Her fra første sal kan han ikke se busstoppestedet …

FORKERT NUMMER

Dorte står ved kanten. Er nær ved at snuble. Afbalancerer kroppen ved at stikke højre fod ind under den nederste tværstang. Forsøger at gribe fast i gelænderet med den venstre hånd og læner sig ubekvemt op ad rækværket på gangbroen, hvor hun er stoppet op …

FORSVINDER I BLØDT STOF

Det var et af de rum, hvor der skal vilje til at gå ind. Her var der ikke noget automatisk dørsystem. Barrieren måtte forceres ved hjælp af et gammeldags håndtag. Der skulle et fast tag og et ekstra tryk til. Og så et skub med albuen, som når man trænger ind …

DE OVERLEVENDE II

Kystlinjen pulserede heftigt i følgeskab med tidevand og bølger, der bevægede den blå planet. De fastboende forsøgte at undgå oversvømmelser med modvirkende implosion. Tæmmede verden med tyngdens kraft. Trængte dybere og dybere indad …

DER KOM REGN

Det skete en dag i frokostpausen, som man kaldte det. Det var den kortvarige begivenhed i dagens cyklus med mulighed for glad fjernnæring og energitilskud i et nøje udregnet stykke procestid. Respirationsreglerne foreskrev, at alle med en eller anden form for legalt åndedræt …

STOPPESTED

Hun siger ingenting. Det havde hun heller ikke gjort i det allersidste øjeblik. Ordløst havde hun forsøgt at lade ham forstå, at hun havde fundet fred med tanken om, at hun skulle gå først. Men hans blik havde glippet. Han hører ikke noget …

OM PENSLEN DER TOG SIG FRIHEDER

Efterhånden var staffeliet blevet skubbet længere og længere ind bag ved. Først måtte hun folde strygebrættet sammen. Bagved havde der samlet sig en bunke med gamle årgange af drømmelokkende tyske og svenske livsstilsmagasiner. Liebe Land og Eco Queen …

MENS INGEN ANDRE SÅ NOGET

Mens ingen andre så noget, byttede nogen rundt på forsyningsledningerne. Ikke for at skabe problemer men for at frigøre energi. Systemets inerti lå i vanens gentagelser, metodens ureflekterede brug og den sædvanlige praksis, der var groet frem af vælde og vilkår …

TALLENE TÆLLER

Projektlederen bad arbejdsgruppen komme med et estimat. Styregruppen ville bare have at vide, hvor mange. Og der kom svar: To hundrede og halvtreds i løbet af femten. Tallet var ambitiøst men ikke umuligt, som det fremgik af bilaget med mellemregningerne …